fbpx
 

Галерија

За Нас

,, Аптеката ДНА АННИ ФАРМ во нас. Хром е отворена на 03.03.2010 год со мисија за хумана и професионална услуга на своите клиенти и пациенти. Аптеката во т.ц Капитол под брендот Бети ДНА АННИ ФАРМ постои од декември 2013 год.Да се менуваме себеси за да бидеме поуспешни и позадоволни е предизвик и процес кој бара фокусираност, реално согледување на желбите и потребите на пациентите, но и подготвеност да се биде искрен кон своите клиенти и пациенти
Затоа работиме на усовршување на своите знаења и воведување на светските аптекарски стандарди
,ДНА АННИ ФАРМ -Бети Аптека е напредна програма за соработка базирана на искуствата на локалните традиции и најсовремените трендови во развојот на аптекарската практика . Општата цел кон која се стремиме е аптека целосно ориентирана кон клиентот и неговите потреби.,,